Čierne uhlie

Uhlie

Ponúkame energetické čierne uhlie vyznačujúce sa nízkym obsahom síry, popola a nízkou spekavosťou ( RI-0) zaručujúcou bezproblémové spaľovanie v každom type kotlov, kachlí atď. Výhrevnosť sa pohybuje v rozpätí od 24 000 – 25 000 KJ/KG. Frakcia je prispôsobená potrebám trhu. Toto uhlie horí dlhým plameňom, podobne ako drevo, nespeká sa, popol sa rozpadne na prach.

Našim cieľom je splniť očakávania našich obchodných partnerov, zodpovedáme za kvalitu ponúkaného produktu a plynulosť dodávok. Nezávisle od situácie na trhu sme stále pripravený a otvorený k hľadaniu optimálnych riešení. Zabezpečujeme stály a bezprostredný kontakt s klientom.

Certifikáty k uhliu:

Orech 1

Kocka

Orech 2

Ekohrášok